BECAS DE COLABORACIÓN PARA FORMACIÓN COMPLEMENTARIA DEL ESTUDIANTADO

Convocatoria para el curso 2014-2015

A Universidade da Coruña fai pública a convocatoria de bolsas de colaboración para formación complementaria do estudantado da Universidade da Coruña.
O obxecto desta convocatoria é a adxudicación de 114 bolsas de colaboración que permitan a formación teórica e práctica do estudantado matriculado nun centro propio da Universidade da Coruña en estudos conducentes á obtención dun título oficial, mediante a realización de actividades de colaboración en diferentes áreas de interese formativo.
Fecha de publicación 20 de junio